SKOTAN S.A. spółka giełdowa z wieloletnią tradycją, w styczniu 2006 r. zmieniła profil działalności i rozpoczynając handel i produkcję w sektorze paliwowym. Średnioterminowym celem strategicznym spółki było uzyskanie i utrzymanie pozycji lidera w produkcji i sprzedaży biopaliw w Polsce. Na przestrzeni 2006 i 2007 r. przedmiotem obrotu spółki były również paliwa konwencjonalne, takie jak olej napędowy i benzyny silnikowe.
W ramach realizacji powyższych celów SKOTAN S.A. rozpoczął inwestycję budowy instalacji do produkcji biokomponentów jakimi są estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Pomimo pełnego zaangażowania w realizację projektu i celów wyznaczonych w 2006 r. z uwagi na niekorzystne dla producentów biopaliw  zmiany w przepisach akcyzowych w 2007 r. oraz przedłużający się okres braku środowiska prawnego dla rozwoju i prowadzenia rentownej działalności w zakresie produkcji i dystrybucji biopaliw, w lipcu 2009 r. Walne Zgromadzenie spółki zadecydowało o zmianie strategii spółki i odstąpieniu od realizacji celów spółki w zakresie biopaliw I generacji.
krsodpispelnyzdnia29.03.2016r.pdfKRS z 29.03.2016r.
nip.pdfNIP
regon.pdfRegon
2014-03-03
Dotyczy: zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego...
2014-02-21
Dotyczy: zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją projektu pn. 'Weryfikacja...
2014-02-04
Dotyczy: zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją projektu rozwojowego pn....